نمادی از یک اعتقاد بزرگ که طی سالها همیشه بر سر زبان  بزرگان دیدنی و اخلاقی بوده است … سخنانی که گاه برای سعادت و خوشبختی آویزه گوش خود می کنیم تا در مسیر صحیح قدم برداریم .

آیین مهرمن مجموعه ای از افکار و احساست نیک و پاک یک ایرانیست که در طول تاریخ به گونه های مختلف مورد تنش قرار گرفته است اما در بطن و وجود خود همیشه جاودانه است .

آیین مهرمن بر مبنای عشقی پاک و آگاهانه یک ایرانی نهاده شده است ، که در زیر با تشریح نماد به توصیف آن خواهیم پرداخت …
دنباله را بخوانید

تصویر بالا که نمادی از آیین مهرمن است به شرح زیر می باشد :
۱ – ستون : به معنای پی ، پایه
۲ – قلم  :  نمادی از علم و دانش و آگاهی
۳ – ترازو : برابری ، عدالت
۴ – دست : دستانی به حالت نیایش بسوی پرودگار دانا و توانا
۵- قلب : نشان عشق و محبت ، دوستی ، علاقه
۶ – حلقه : نماد خانواده و زندگی
۷ – خورشید : به نشان از روشنی و حیاط ، زندگی
۸نقشه ایران : نشانگر خاک و سرزمین ایران

نماد مهرمن به معنای عشقی پاک که در پناه حق تعالی بر ستون علم و آگاهی صورت گرفته است و آغاز گر زندگی است ، که خانواده و اتحاد رکن نهایی آن است .
چند نکته :حلقه : در اینجا نمادی از خانواده است . زن و مرد و فرزند . دو حلقه اول که نمادی از مرد و زن است در کنار هم گره خورده اند و به جاودانگی از آنها ید شده است و حلقه سوم که حلقه نمیه باز است نشان فرزندی است که روزی از خانواده جدا خواهد شد و بسوی سرنوشت خویش پیش خواهد رفت .ترازو : در اینجا نشانه ای از برابری است .عشقی که همواره تعادل و تعامل دو طرفه را می طلبد . رابطه ای که بدون تعادل و برابری صورت گیرد همواره دست خوش آشوب ها و جنجال های عامیانه می گردد.دست : در اینجا دست هایی به نماد نیایش به درگاه پروردگار حق تعالی بالا رفته اند که یادآور این باشند که هیچ عشقی بدون شاکر بودن به درگاه و یاد او به ثمر نخواهد نشست . عشقی که همواره با ایمان و تقوا آغاز شود با ضمانت او هم جاودانه خواهد ماند .قلم : همواره اندیشمندان و بزرگان بر این باور بوده اند که تصمیماتی که آگاهانه و عاقلانه انجام می شوند نتیجه بهتری خواهند داشت . عشق توان بی حد و مرز احساس است که اگر آگاهانه با آن برخورد نکنیم همچون اسبی سرکش ما را به زمین خواهد زد و سالها تاسف و سرشکستگی به دنبال خواهد داشت .خلاصه :نکته های بالا همیشه از سوی بزرگان دینی و اندیشمندان علمی ذکر و مکررا تکرار شده است .گاه پند گرفته اند و گاه ساده گذشتند . با آگاهی به ۵ اصل مهرمن که شامل ( دانایی،برابری،ایمان به خدا ،عشق و اتحاد ) است می توان همواره با امید به سوی عشقی جاودان پیش رفت .و در آخر ….
من یک ایرانی هستم با اعتقاد به ۵ اصل مهرمن و بر این باورم عشقی جاودان همواره در کمین من است که مرا جاودانه سازد . من از هر قوم با هر اعتقاد مذهبی که باشم از خاک ایرانم ، از دروغ و نفاق و تفرقه بیزارم  .

به سرسبزی دشت هایت ،  به سفیدی صلح و دوستیت  و به سرخی قلب عاشقانت …

ای ایران من