مهرمن در اولین نگاه نماد مهر و مهرورزی می باشد

طبق آئین شماره ۱ مهرمن تمامی انسان ها نیاز مبرم به ابراز و درک احساسات همدیگر دارند .

اولین برداشت از احساسات هر فرد ابراز محبت به دیگران است که در غالب دوست داشتن و ابراز علاقه نشان داده می شود .

روان شناسان یکی از نیازهای اساسی و مهم آدمی را نیاز به محبت ذکر کرده اند . آدمی در هر سن و مرحله ای از حیات خویش به محبت احتیاج دارد و علاقه مند است که دیگران او را دوست بدارند وبه او مهر بورزند.

یکی از راه های مهم و مؤثر ابراز مهر و محبت و برقراری دوستی بین زن ومرد ، ازدواج است . آثار محبت و تبدیل آن به عشق و علاقه وافر و همبستگی عمیق روانی و عاطفی ، پیوند زن و مرد را تحکیم بخشیده ، فضای خانواده را به فضایی صمیمی ، گرم ، پرطراوت ، شاداب و بالنده مبدل می کند .

محبت کردن و محبت دیدن ، رضایت خاطر پدیدمی آورد و تعادل روانی زن و مرد را ممکن میسازد . محبت صفا دهنده وجود است و شفابخش دردها .

اما دوست داشتن تنها مربوط به زوجین نیست . بلکه تمامی انسان ها نیار دارند از این موحبت الهی بهرمند شوند .

مهرمن در اولین قانون خود که بر پایه مهر و مهرورزی بنا شده است حامی تمام آئین ها و مناسبهای ایرانی می باشد .

از جمله این مناسبت ها , روز مهرمن , روز مادر , روز پدر , نوروز و ….

ضمنا مهرمن حمایت کاملی از تمامی ارگان های مهروزی همچون بهزیستی , امور بیماری های خاص و محیط زیست و …. می کند

قانون شماره ۱ مهرمن : مهرورزی و محبت از مهمترین آئین مهرمن است

بند ۱ : مهر بورزیر تا مورد مهر قرار گیرید

بند۲ : با خلق خدا مهربان باشید