مهرمن :: Mehrman http://mehrman.ir/main نماد عشق و احساس یک ایرانی Tue, 15 May 2012 13:38:38 +0000 fa-IR hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.6-alpha سپندارمذگان به روایت ضمیمه همشهری http://mehrman.ir/main/490/%d8%b3%d9%be%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%b0%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c http://mehrman.ir/main/490/%d8%b3%d9%be%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%b0%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c#comments Thu, 24 Feb 2011 23:19:16 +0000 مهرمن http://mehrman.ir/main/490 سپندارمذگان به روایت ضمیمه همشهری

]]>
http://mehrman.ir/main/490/%d8%b3%d9%be%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%b0%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c/feed 0
چرا تقویم باستانی (زرتشتی) نمی تواند ملی شود ؟ http://mehrman.ir/main/378/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b2%d8%b1%d8%aa%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c http://mehrman.ir/main/378/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b2%d8%b1%d8%aa%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c#comments Fri, 26 Feb 2010 09:20:54 +0000 مهرمن http://mehrman.ir/blog/?p=378

تقویم جلالی

با سلام دورود به تمامی دوستان و هموطنان عزیزی که در جای جای این مرز و بوم روز ها و سالها را به گذر می رسانند .

در کشور ما طی سالها مردمان برای یادآوری و گذران روز های خود نیاز به منبعی داشتند که یادآور اعمال روزانه آنها باشد تا بتوانند مراسم و قرارهای خود را بر پایه آن تنظیم کنند . تقویم طی هزاران سال به کمک آدمیان آمد تا این نیاز  را بطرف سازند . در این هزاران سال تقویم های بسیاری با زمان آغازین متفاوت ارائه شده است یکی از این تقویم ها تقویم باستانی ایران یا گاهشمار زرتشی بوده است . مبنای این تقویم ۱۲ ماه ۳۰ روزه بوده است که در مجموع ۳۶۰ روز محاسبه میشد و ۵ روز به عنوان پنته یا پنجه به آن اضافه میشده و هر چهار سال یک بار یک روز به نام اورداد به پنجه اضافه می‌شد، که همان سال کبیسه هست. همانطور که گفته شد هر گاه نام روز با نام ماه یکسان می‌شد جشنی بر پا می‌شد که موسوم به یک موضوع خاصی بود. برای مثال روز ۱۶ ماه مهر روز عشق نام داشت و جشنی برپا می‌شد. در تقویم زرتشتی روزهای اورمزد (روزاول ماه), روز دی به آذر که روز هشتم ماه است، روز دی به مهر(روز پانزدهم ماه)و روز دی به دین(روز بیست و سوم ماه) روز های تعطیل و استراحت است که آدینه روز نامیده می‌شود.

از نظر منطقی و محاسباتی مجموع این تقویم (زرتشتی) نزدیکترین تقویم با تقویم امروزی با جلالی است . و هر دو دارای ۳۶۶ یا ۳۶۵ روز با محاسبه سال کبیسه بوده اند و مبدا هر دو هم تحویل سال نو و اول فروردین است .

اما تقویم زرتشتی امروزی دارای ماه های ۳۰ روز است در حالی که تقویم جلالی امروزی ۶ ماه از آن ۳۱ روز و ما بقی ۳۰ روزه است و این عدم تطابق باعث گردید دوگانگی در مراسم ها بوجود آید و تنها عید نوروز که روزی مشترک بین آنهاست به عنوان یک جشن ملی برگذار شود . اما نکته دوم بیشتر حائز اهمیت است . طبق روایات و مستندات هر ماه و هر روز نام و تعریف مشخصی داشته است بطور مثال جشن سده پس از ۴۰ روز از شب یلدا یا چله، و پس از ۱۰۰ روز از اول آبان قرار دارد. همچنین جشن سده، پیش از ۲۵ روز از جشن اسفندگان است.

این اندازه‌ها و فاصله‌های تعریف شده در نوشته‌ها و ریشه نامه‌های کهن ایرانی، تنها با گاهشماری ایرانی با ماه‌های سی و یک روزه (مبدأ هجری خورشیدی کنونی) که بزرگترین دستاورد دانش گاهشماری در جهان است، همسان است؛ ولی با کتابچه‌ای نوساخته که در چند سال گذشته در ایران با نام سالنمای دینی زرتشتیان چاپ می‌شود، هماهنگی ندارد. چرا که در این کتابچه، فاصله ۱۰۰ روزه از اول آبان تا جشن سده به ۱۰۶ روز، فاصله ۴۰ روزه شب چله (یلدا) تا جشن سده به ۴۶ روز، و فاصله ۲۵ روزه جشن سده تا سپندارمذگان (اسفندگان) به ۱۹ روز رسیده‌است. این فاصله‌ها با هیچکدام از اسناد و منابع و تاریخ‌نامه‌های ایرانی هماهنگی ندارد.

اینها نمونه‌هایی از آشفتگی‌هایی است که منتشرکنندگان این کتابچه در ذهن نوجویان ایجاد کرده و نه تنها نظام قانونمند گاهشماری ایرانی را مخدوش کرده‌اند، بلکه اختلال‌هایی نیز در تقویم سنتی یزدگردی زرتشتی که در میان بسیاری از زرتشتیان ایران و عموم زرتشتیان هند و جهان رواج دارد، به وجود آورده‌اند.

قدمت بیست ساله این تقویم، دستکاری‌های فراوان در گاهشماری ایرانی و زرتشتی، نبود هیچگونه سامانه کبیسه‌گیری و تعریف مشخص از طول سال، مبدأ سالشماری ساختگی و نیز اختلاف‌های فراوان با دیگر زرتشتیان جهان باعث شده که زرتشتیان نیز چنین دستکاری‌هایی در قواعد سنتی و دینی را نادرست شمارند.

از این رو، زمان درست شب یلدا برابر با شامگاه ۳۰ آذر، جشن سده در ۱۰ بهمن و جشن سپندارمذگان (اسفندگان) در ۵ اسفند است.

نکته :
بطور مثال سپندارمذ نام پنجمین روز از ماه ۳۰ روزه است و جشن این روز در پنجمین روز از ماه اسفند برگذار شده است این مبنا و اصول و هویت روزها می باشد اما با توجه به تقویم امروزی زرتشتی این روز در ۲۹ بهمن برگزار می گردد نکته اینجاست که این روز نام و مفهوم دیگری دارد . که با نام مانتره سپنت و به معنای سخن اندیشه زا، نماز، گفتارنیک است . و جشن بهمن ماه هم با نام جشن بهمنگان در دومین روز از ماه بهمن برگزار می شود .


نکته دوم :
تقویم زرتشتی یک تقویم آئینی همچون قمری و میلادی است ، یعنی سالگرد آن بر پایه بزرگترین مناسبت تاریخی آن زمان صورت میگرفته و این تقویم در زمان هخامنشیان اولین سال خود را با فصل پائیز آغاز می نمودند و این مبدا طی سالیان دستخوش سلوکویان و ساسانیان و … قرار گرفت . و طی چند صد سال اخیر مورد توجه قرار گرفته شده است .

نتیجه :
ما ایرانیان امروزی با تمامی اقلیت های قومی و مذهبی تقویم جلالی را به رسمیت شناخته ایم و یک تقویم ملی را برای گذران روزهای خود انتخاب کردیم پس باید تمامی ایام و جشن های ملی برپایه ملی گرایی باشند نه قومی یا مذهب گرایی و دارای هویت و ارزش باشد . حتی با وجود تقویم ها و مناسب های قمری و میلادی باز تکیه اصلی ما بروی تقویم جلالی است و کمتر کسی مگر به حیث کاری و عقیدتی توجهی به آنها داشته باشد و تقویم زرتشتی از این قاعده مستثنا نیست . اما روزی باید بزرگان و اندیشمندان ملی و مذهبی همچون بزرگانی حکیم عمر خیامی نیشابوری، ریاضیدان و فیلسوف
دست به اصلاح این دوگانگی ها بزنند تا این مبحث منجر به تفرقه و سودجویی دشمنان ایران عزیزمان نشود .

این ما هستیم که به روزها ، ماهها و سال های زندگیمان هویت می بخشیم و نه تاریخ و ارقام … همچون چشمانی که شب و روز میبینند و درمی یابند که در این زمان صبح است ، ظهر است ؛ شب است … بدون نیاز به ساعت های پر زرق و برق و بی زرق و برق …

سفیر بهمن ماه ۸۸ SAFIIR

به امید روزی که هر ایرانی مهرمنی جاودانه باشد

]]> http://mehrman.ir/main/378/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b2%d8%b1%d8%aa%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/feed 6 مهرمن و جشن مهرمن چیست … http://mehrman.ir/main/373/%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa http://mehrman.ir/main/373/%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa#comments Thu, 18 Feb 2010 16:05:02 +0000 مهرمن http://mehrman.ir/blog/?p=373 29 بهمن جشن مهرمن نماد عشق و احساس یک ایرانی

سلام و درود به تمامی ایرانیان عزیز …

با دیدن عنوان این مطلب کمی کنجکاو شدید که بدانید به راستی مهرمن چیست و به چه کسانی مهرمن می گویند ؟؟؟

مقدمه های زیادی در سایت مهرمن درج شده است پس اینجا بطور خلاصه در مورد مهرمن و آئین مهرمن صحبت خواهیم کرد .

نام مهرمن از دو واژه مهر و بهمن گرفته شده است مهر : ، عشق ، دوستی و محبت – رحم، شفقت– آفتاب بهمن (وهومن ) و منش پاک ِاندیشه پاک و نیز ماه جشن و برگذاری این مراسم است . تمامی این معانی در چند قالب مشترک معنا پیدا می کند ، ملیت ایرانی و خدای یگانه !!

در معنای کلی مهرمن می توان اینگونه بیان کرد که مهرمن : نمادی از عشق  و احساس یک ایرانی است که همواره در پناه خدای یگانه همیشه جاودانه می ماند .

دو واژه عشق  و دوستی مبنای اصلی این کلمه هستند اما همین دو واژه معنا و مفهوم عمیقی را تداعی می کنند . بطور اشتباه بشتر تصور می کنند عشق تنها بین دو جنس زن و مرد است و دوستی ها هم باید اینگونه باشد ؟ اما این نظریه کاملا غلط و سست پایه است .
چرا ؟
در مهرمن عشق یک ایرانی می تواند به هر کسی باشد که عمیق ترین آن عشق به خداست و به مراتب بعد از آن عشق به همسر ، خانواده ، پدر ، مادر ، دوستان و غیره … در دوستی هم همین گونه است در مهرمن یکی اصلی ترین اصول ، حفظ حریم شخصی افراد است بطوری که یک دوستی پایدار بدون در نظر گرفتن سن ، جنس و موقعیت … تنها با حفظ حریم سالم ماندگار خواهد ماند .

نتیجه :
با توضیحات بالا مهرمن به یک ایرانی گفته می شود که در اوج احساس خود پایبند به اصول انسانی بوده و همواره با حفظ هویت خود در پی پیشرفت سرزمین خود است .

شما هم اگر از هر قوم و آئینی که هستید ، اما ملیتی ایرانی دارید و در پناه خدای یگانه برای پیشرفت و حفظ هویت ملی خود تلاش می کنید . یک مهرمن هستید

هر ساله جشن مهرمن در ۲۹مین روز از ماه بهمن برگذار می شود و تا جشن سپندارمذگان  در ۵ اسفند به مدت یک هفته با عنوان جشن همبستگی و عشق و دوستی ایرانیان در سراسر کشور برگذار می شود .

به امید روزی که هر ایرانی مهرمنی جاودانه باشد

سایت ، کلوب و هر آنچه در دنیای مجازی و غیر مجازی درج میشود متعلق به هیچ شخص و مالکیت هیچ کجا نیست . همگی این مطالب متعلق به تمامی ایرانیان در سراسر جهان میباشد .  اینجانب به عنوان مدیریت مهرمن ، عضو کوچکی از این جانواده بزرگ می باشم که از شما هم دعوت می کنم به این خانواده بزرگ بپوندید  تا نمائی جاودان و حقیقی از عشق و احساس یک ایرانی برای آیندگان و جهانیان به یادگار بذاریم تا شاهد آن نباشیم عده ای با سود آوری و استفاده از تفاوت های قومیتی و مذهبی این سرزمین و مردمانش را بازیچه دست خود قرار دهد .


]]>
http://mehrman.ir/main/373/%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/feed 1
زمان حقیقی جشن سپندارمذگان (۵ اسفند) …. http://mehrman.ir/main/369/%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%b6%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7 http://mehrman.ir/main/369/%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%b6%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7#comments Wed, 17 Feb 2010 08:02:13 +0000 مهرمن http://mehrman.ir/blog/?p=369 http://mehrman.ir/picup/images/75Sepandar_mehrman.jpg

با سلام به تمامی دوستان و عزیز قبل از هر سخنی سعی میکنم آرامش خود را حفظ کنم … چرا ؟ به عنوان ایرانی زمانی که می بینم هموطنان عزیز که هر کدام ادعای مقام و دانایی دارند به درستی تصویر کاملی از هویت خود ندارند و بدون دلیل و منطق شعار ها را قبول می کنند . سخن من حتی با آنهایی هست که الان که این مطلب را می خوانند و می گوییند ایرانی ها فلان اند و بهمان اند … خوب می گوئید این چه مسئله است … با دقت گوش دهید

چند سالی است که ولنتاین جز ادا و اصول ایرانی ها شده است در پی این غرب زدگی ، عده ای از ایرانی ها که بقولی وطن پرست و ایرانی دوست شروع به ترویج جشن های ایرانی کرده اند ، همان جشنی که هزاران سال قدمت دارند و غربی ها ولنتاین را به تقلید از آن ساختند . بله جشن سپندارمذگان …

 

هم اکنون در برخی از مقالات بطور اشتباه ،جای روز سپندارمذ (پنجم) از ماه سپندارمذ (اسفند)، روز بیست و نهم بهمن را روز جشن سپندارمذگان می‌دانند. درباره این پرسش که بخاطر وجود دوگانگی‌ها پدید آمده است ،باید گفت که جشن‌ها و فاصله‌های میان آنها در نوشته‌های کهن ایرانی دارای تعریف و اندازه‌های مشخصی است که به مانند رشته ‌های یک زنجیر در پیوستگی کامل با یکدیگر هستند. تغییر جای یکی از آنها، موجب گسسته شدن همه این رشته خواهد شد.

چنانکه در منابع ایرانی آمده‌است، جشن سده ۴۰ روز پس از شب یلدا یا چله، و  ۱۰۰ روز پس از از اول آبان قرار دارد. همچنین جشن سده، پیش از ۲۵ روز از جشن اسفندگان است.

این اندازه‌ها و فاصله‌های تعریف شده در نوشته‌ها و ریشه نامه‌های کهن ایرانی، تنها با گاهشماری ایرانی با ماه‌های سی و یک روزه (مبدأ هجری خورشیدی کنونی) که بزرگترین دستاورد دانش گاهشماری در جهان است، همسان است؛ ولی با کتابچه‌ای نوساخته که در چند سال گذشته در ایران با نام سالنمای دینی زرتشتیان چاپ می‌شود، هماهنگی ندارد. چرا که در این کتابچه، فاصله ۱۰۰ روزه از اول آبان تا جشن سده به ۱۰۶ روز، فاصله ۴۰ روزه شب چله (یلدا) تا جشن سده به ۴۶ روز، و فاصله ۲۵ روزه جشن سده تا سپندارمذگان (اسفندگان) به ۱۹ روز رسیده‌است. این فاصله‌ها با هیچکدام از اسناد و منابع و تاریخ‌نامه‌های ایرانی هماهنگی ندارد.

اینها نمونه‌هایی از آشفتگی‌هایی است که منتشرکنندگان این کتابچه در ذهن نوجوانان ایجاد کرده و نه تنها نظام قانونمند گاهشماری ایرانی را مخدوش کرده‌اند، بلکه اختلال‌هایی نیز در تقویم سنتی یزدگردی زرتشتی که در میان بسیاری از زرتشتیان ایران و عموم زرتشتیان هند و جهان رواج دارد، به وجود آورده‌است.

قدمت این تقویم چند ساله و دستکاری‌های فراوان در گاهشماری ایرانی و زرتشتی، نبود هیچگونه سامانه کبیسه‌گیری و تعریف مشخص از طول سال، مبدأ سالشماری ساختگی و نیز اختلاف‌های فراوان با دیگر زرتشتیان جهان باعث شده که زرتشتیان نیز چنین دستکاری‌هایی در قواعد سنتی و دینی را نادرست شمارند.

نکته : از این رو، زمان درست شب یلدا برابر با شامگاه ۳۰ آذر، جشن سده در ۱۰ بهمن و جشن سپندارمذگان (اسفندگان) در ۵ اسفند است.
سپندارمذ لقب زمین و جشن اسفندارمذگان روز پنجم از ماه اسفند است … چگونه عقلی سلیم قبول می کند جشنی که بر پایه ماه اسفند نهاده شده است در بهمن ماه گرفته شود ؟؟؟؟؟؟؟؟

خلاصه مطلب :
بطور خلاصه با توجه به مستندات حقیقی و کهن ایرانی ، جشن سپندارمذگان در تقویم یزدگردی زرتشتی روز پنجم از ماه سپندارمذ (اسفند ماه امروزی) برگذار شده است .با توجه به اینکه نام ماه ها و روز های تقویم جلالی (امروزی) برگرفته از همان تقویم یزدگردی زرتشتی می باشد (با توجه به تغییر آوائی کلمات ) نمی توان مناسبت روز ها و ماه ها را تغییر داد . چرا که هسته و محتوای هر دو تقویم یکی بوده و به نوعی تقویم امروزی ایرانیان نسخه جدید و ویرایش شده همان تقویم کهن ایرانیان باستان است .
اخطار :
هیچگاه به بهانه حفظ هویت ایرانی نمی توان با جعل تاریخ و تغیرات در اسناد کهن تاریخی و جابجائی در روزها و ماه ها به جنگ معضل شرق، غرب زدگی رفت و ذهن میلیون ها ایرانی متعصب را بازیچه قرار داد.
سفیر بهمن ماه ۸۸ SAFIIR

به امید روزی که هر ایرانی مهرمنی جاودانه باشداشاره : مقاله بالا به هیچ عنوان گاهشمار سنتی یزدگردی زرتشتی را دارای نقض بیان نکرده است بلکه اثبات بر حفظ آن دارد و با توجه به اینکه نام ماه ها و روز های تقویم زرتشتی و جلالی یکی می باشد دلیلی بر نفی آن نیست .در اینجا تنها اشاره به تقویمی است که سالهای اخیر با نام تقویم زرتشتی به چاپ می رسد که فاقد ارزش است . به این دلیل که نام ماه ها و روزها در تطابق با تقویم جلالی امروزی صحیح نمی باشد و باعت بر هم خوردن آن ها شده است . غزیزان متعصب دقت داشته باشند در این مقاله تنها تقویم چند هزار ساله زرتشتی مورد تائید قرار داده است نه تقویم زرتشتی چند ساله اخیر که با تقویم امروزی بطور غلط تطبیق داده شده است .(اضافه شده در تاریخ ۲۲ بهمن ۸۹ شمسی )

تقویم نوساخته موسوم به سالنمای دینی زرتشتیان
تقویم ایرانی قربانی دستکاری های دلخواهانه شده است
گاه‌شماری اوستایی نوپاسداشت گاهشماری ایرانی

چکیده‌ای در باره گاهشماری جلالی

سپندارمذگان، آیین گرامیداشت اشا
نرم‌افزار تبدیل تقویم‌ها )گاهشماری‌ ایرانی، هجری قمری، میلادی، روز ژولی، عبرانی(
گاهنمای جشن‌های ایران

]]>
http://mehrman.ir/main/369/%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%b6%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7/feed 2
جدول آشنایی با اصول و مبانی مهرمن http://mehrman.ir/main/237/principles-mehrman http://mehrman.ir/main/237/principles-mehrman#comments Tue, 02 Feb 2010 22:40:43 +0000 مهرمن http://mehrman.ir/blog/237/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d9%86  

برای دیدن تصویر برروی آن کلیک کرده یا در رایانه خود ذخیره نمائید

]]>
http://mehrman.ir/main/237/principles-mehrman/feed 1
پایان شک و تردید جشن عشاق http://mehrman.ir/main/224/iranian-love-day http://mehrman.ir/main/224/iranian-love-day#comments Mon, 25 Jan 2010 18:33:10 +0000 مهرمن http://mehrman.ir/blog/224/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b4%da%a9-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%b9%d8%b4%d8%a7%d9%82 http://mehrman.ir/picup/images/6720Mehrman_iran.jpg

طی سالهای اخیر با نفوذ گری و با هدف تجزیه و تحلیل ایران عده ای با حمایت های کلان اقتصادی دست به کار های مضحک بسیاری زده اند که هدفشان جز تخریب شخصیت و هویت ایرانی نبوده است ، از دزدیدن گنجینه ها … تا تحمیل کردن آئین غیر بومی … و اینها تنها افراد ساده اندیش و زود باور را مورد حمله قرار می دهد . اشخاصی که بدون عقل و منطق مسائل را می پذیرند و این همان است که آنها می خواهند .


یکی از این ترفندها که چند سالی است در کشور عزیزمان ترویج می شود جشن به نام والنتاین است . جشنی که بر گرفته از داستانی سست پایه و با اهداف سودآوری و بازرگانی است که تا این برهه از تاریخ دوام آورده است .
آیا تا بحال از خود پرسیده اید داستان این روز چه بوده است ؟ و از کجا سرچشمه گرفته و با چه هدفی بازارش گرم گرفته است ؟؟؟

مسلما عده زیادی باورهایشان از روی عادت و چشم و هم چشمی صورت می پذیریت تا دلایل و شواهد موجود ، اگر کسی با کمی کنجکاوی در این جامعه مجازی ( اینترنت ) دست به جستجو بزند سوالاتش بی جواب نخواهد ماند .

دوستان زیادی منتظر هستند تا این داستان را در همینجا بشنوند ، ما هم آنها را به انتظار نمی گذاریم …

http://s25.aks98.com/files/97696630255518621156.jpg

در اینجا داستان را به نقل از منابع به طور کوتاه بیان می نماییم :

در قرن سوم میلادی که مطابق با اوایل امپراطوری ساسانی در ایران است ، در روم باستان فرمانروایی به نام کلودیوس دوم فرمانروایی میکرد . کلودیوس ، عقاید عجیبی داشت ، از جمله اینکه سربازی خوب خواهد جنگید که مجرد باشد ؛ از این رو ازدواج را برای سربازان امپراطوری روم ممنوع اعلام کرد. کلودیوس به قدری بی رحم و قاطع بود که هیچ کس جرات کمک به ازدواج سربازان را نداشت . اما کشیشی به نام والنتیوس ( یا ولنتاین ) ، مخفیانه عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری می ساخت . کلودیوس دوم از این جریان خبر دار شد و دستور داد که ولنتاین را به زندان بیاندازند . ولنتاین در زندان عاشق دختر زندان بان می شود و سرانجام کشیش به جرم جاری کردن عقد عشاق با قلبی عاشق اعدام می شود . . .
و او را به عنوان فدایی راه عشق ارج می دهند و از آن زمان به بعد به نمادی از عشق برای مسیحیان مبدل گردد  !

این خلاصه ای از این داستان که برگرفته از حقایق آن بوده است ، با توجه به اینکه داستان این روز برای مسیحیان با روایات معنوی یاد می شود ، اما سوال : این رسم چگونه و بر چه مبنایی شکل گرفت ؟

روایت از آنجا جالب می شود که :  زمانی که دین مسیح مرسوم گردید, مردان روحانی تصمیم به تغییر رسوم دیرینه مشترکین گرفتند. یکی از این رسوم جشنی به نام feast oflubercus بود. این جشن از سوی مقامات کلیسا به نام ST. Valntines نام گذاری شد و به منظور اینکه این جشن معنای روحانی داشته باشد , روحانیون شیوه ی نامگذاری جدیدی برای دختران در این مراسم ابداع نمودند. مراسم به این صورت بود که در این جشن کوزه ای حاوی اسامی مقدس در بین دختران قرار می دادند و دختران جوان هر یک, یک نام از کوزه بیرون می آوردند و این دختران سعی می کردند تا سال آینده صفت آن نام مقدس را در خود ایجاد نمایند.این مراسم تا قرن ۱۵ میلادی ادامه داشت ولی چندان موفق نبود .

به روایتی دیگر در آن زمان اروپائیان در پایین ترین سطح فرهنگ خود قرار داشتند و سعی می کردند خود را با دیگر فرهنگ های تکامل یافته آن دوران برسانند ، برای انجام چنین کاری رهبران آن دوران تصمیم به فرستادن روحانون مسیحی به تمامی سرزمین های آن دوران گرفتند . به گفته محققان اوج شکوفایی اروپائیان از آنجا آغار شد که با فرهنگ شرق آشنایی پیدا کردند . در آن زمان تنها سرزمین هایی که تا قلب اروپا  پادشاهی می کرد ایرانیان بودند و طی آن به مراوده و معامله می پرداختند . پس دور از عقل نیست که بگوییم ولنتاین هم برگرفته شده از آئین ایرانی بوده است . اما چه آئینی و چه داستان و قدمتی ؟

در جستجو تاریخ و تقویم ها در آن زمان که مسحیت پدید آمد یعنی تقریب ۲۰۰۰ سال پیش و اروپائیان هنوز در وضعی نا بسمان و بدون فرهنگی پایین زندگی می کردند ، ایرانیان ۲۰۰۰ سال بوده که به فرهنگی غنی و دانش دست یافته بودند و آئین بزرگ و عقاید و جشن های با شکوه بسیاری در کمال صلح داشتند ، در صورتی که اروپائیان تا چند صد سال اخیر همانند قومی وحشی در جنگ بودند تا به قدری که این جنگ ستیزی نیمی از جهان را ویران ساخت .

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/d/d2/مرد_و_زن_ایرانی.jpg

یکی از این آئین های زیبا و معنوی جشن اسپندارمذگان بوده که قسمتی از آن بشرح زیر است :

جشن سپندارمذگان یکی از جشن‌های ایرانی است که امروز ایرانیان آنرا در روز سپندارمذ (پنجمین روز) از ماه سپندارمذ (اسفند) برگزار می‌کنند. ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده‌است که ایرانیان باستان این روز را روز بزرگداشت زن و زمین می‌دانستند.

در گاهشماری‌های مختلف ایرانی، علاوه بر این که ماه‌ها اسم داشتند، هریک از روزهای ماه نیز یک نام داشتند. به‌عنوان مثال روز اول هر ماه ( روز اورمزد )، روز دوم هر ماه، روز بهمن ( سلامت، اندیشه ) که نخستین صفت خداوند است، روز سوم هر ماه، اردیبهشت یعنی «بهترین راستی و پاکی» که باز از صفات خداوند است، روز چهارم هر ماه، شهریور یعنی «شاهی و فرمانروایی آرمانی» که خاص خداوند است و روز پنجم هر ماه، ( سپندارمذ )بوده‌است. سپندار مذ لقب ملی زمین است. یعنی گستراننده، مقدس، فروتن. زمین نماد عشق است چون با فروتنی، تواضع و گذشت به همه عشق می‌ورزد. زشت و زیبا را به یک چشم می‌نگرد و همه را چون مادری در دامان پر مهر خود امان می‌دهد. به همین دلیل در فرهنگ باستان اسپندارمذگان را به‌عنوان نماد مهر مادری و باروری می‌پنداشتند.

در این روز مردان به همسران خودهدیه می‌دادند. مردان زنان خانواده را بر تخت شاهی می‌نشاندند و از آنها اطاعت می‌کردند و به آنان هدیه می‌دادند. این یک یادآوری برای مردان بود تا مادران و همسران خود را گرامی بدارند و چون یاد این جشن تا مدت‌ها ادامه داشت و بسیار باشکوه برگزار می‌شد همواره این آزرم و احترام به زن برای مردان گوشزد می‌گردید .

نکته : در سالهای اخیر عده ای با برگرداندن تقویم باستانی به خورشیدی امروزی که شاید بر حیث علمی صحیح باشد اما به زمان اجرا غیر معقول می باشد . مراسم و جشن های کهن بر پایه و اساس ، بطور دقیق زمان خود را اعلام کرده اند . بطور مثال زمان عید نوروز پایان سال و ورود به سال جدید می باشد حال سال ۳۶۵ روز باشد حال ۳۶۶ روز و یا در همین جشن سپندارمذگان ، چگونه جشنی که برپایه ماه اسفند می باشد در ماه بهمن اجرا نمائیم ؟ این سوال در جواب دوستانی که ۲۹ بهمن را به اشتباه و با تقویم های برگردانده شده روز جشن سپندارمذگان می خوانند !


http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/714/2140908-b.jpg

اما بیست و نه بهمن چه روزی است ؟؟

ما به عنوان یک ایرانی و با داشتن سرزمینی پهناور و اقلیت ها و اکثریت های دینی و قومی باید در راستای فرهنگ و هویت خود به دیگر آئین ها احترام بگذاریم و زمانی را برای اتحاد آنها در نظر بگیریم ، طی هزاران سال اخیر اقلیت فرهنگ هایی که از ایران باستان به جا مانده است می توان به عید نوروز ، شب یلدا ، چهارشنبه آخر سال اشاره کرد چه بسا اینها قسمتی کوچک از فرهنگ به جا مانده است ، اما باید مراقب دیگر آئین ها و جشن هایی که در حال انقراض هستند باشیم . یکی از این جشن ها و آئین ها ” مهرمن ” است که در قلب تاریخ رو به انقراض کشیده شد و در تاریخ ایران زمین محو گردید . بطوری که شاید در تاریخ نتوان به این نام عنوانی جست . اما نسب به وقایع روزگار داستان مهرمن به زمان پیدایش زمین و بوجود آمدن جهان هستی و اولین عشق نمادین بر میگردد .

اما شاید یکی از مهمترین برتری های اندیشه مهرمن حس همبستگی و صلح و دوستی باشد که چه بسا پادشاه برتر جهانیان ، کورش کبیر از همین آئین به نامی جاودان در تاریخ دست پیدا کرد . مهرمن خانواده را اصلی ترین کانون عشق ورزی می داند و دوستان را جایگاهی ویژه ارج می دهد ، در این آئیین نیک ، تمامی ادیان و اقوام مورد حمایت و همبستگی قرار گرفته اند و طی آن نقطه اشتراک آنها ، خاک ایران زمین و عشق و مهرورزی قرار داده است .

مهرمن نمادی از عشق و احساس یک ایرانی است که با اندیشه ها و تفکرات پاک گره خورده است و طی آن در مسیر تعادل و خودباوری تجسمی برای جاودانه ماندن را نوید می دهد .

آخرین سخن :

سخنان و مطالب بالا که صحت و سوق آن را می توان به سادگی با کمترین جستجو تائید کرد ، میتوان به جرات اینگونه سخن گفت : که یک ایرانی با قلبی پر از عشق و مهرورزی که با تعهد در مسیر الهی قدم بر می دارد چگونه می تواند عشق را بهای مرگ شخصی نمادین کند و روح آن را حافظ خود ؟ و فراموش کند نیاکانش با عقل درایت روزی را برای آن انتخاب کرده اند که خداوند حافظ اوست نه روح یک انسان …

نکته :

·        جشن ولنتاین هیچگاه برای یک ایرانی متعهد نمی تواند نمادی از عشق باشد و چه بسا نماد چنین روزی قلب های شکسته شده و خونریزی و تیر خورده باشد که جز غمی جاودانه برایش به یادگار نخواهد گذاشت .

·        جشن سپندارمذگان هم روزی از روز های اسفند ماه می باشد که نمادی از زن و زمین بارور است و شاید روزی برای قدردانی از زنان ایرانی و در چنین زمانی زیبا خواهد بود .

جشن مهرمن هر ساله در روز بیست و نه بهمن با عنوان جشن عشق و دوستی برگزار میگردد که طی آن شما به هر که عشق می ورزید و دوستشان دارید و یا دوستانی دارید که آنها را صمیمانه دوست می دارید و به رسم یادگاری هدایایی همچون ، چند بیت شعر ، شاخه گل و غیره … به او ، احساس خود را بیان می کنید و بدور از هر جنجال و تفرقه ای ، کینه و بدبینی … روزز را سپری خواهید کرد . و چه زیباست یک روز به دور از بدیها و زشتی ها به یکدیگر مهر بورزیم و عاشقانه در کنار هم سرزمین خود را جاودانه سازیم .

پایان شکی عاشقانه : سفیر دیماه ۸۸ SAFIIR

 

و خداوند عشق را آفرید تا من و تو ما شویم و مهرمانه در کنار هم سرزمین خود را جاودانه سازیم

به امید روزی که هر ایرانی مهرمنی جاودانه باشد

 ]]>
http://mehrman.ir/main/224/iranian-love-day/feed 1
نماد آیینی مهرمن http://mehrman.ir/main/194/namade-aein-mehrman http://mehrman.ir/main/194/namade-aein-mehrman#comments Tue, 22 Sep 2009 17:29:57 +0000 مهرمن http://mehrman.ir/blog/194/%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d9%86

نمادی از یک اعتقاد بزرگ که طی سالها همیشه بر سر زبان  بزرگان دیدنی و اخلاقی بوده است … سخنانی که گاه برای سعادت و خوشبختی آویزه گوش خود می کنیم تا در مسیر صحیح قدم برداریم .

آیین مهرمن مجموعه ای از افکار و احساست نیک و پاک یک ایرانیست که در طول تاریخ به گونه های مختلف مورد تنش قرار گرفته است اما در بطن و وجود خود همیشه جاودانه است .

آیین مهرمن بر مبنای عشقی پاک و آگاهانه یک ایرانی نهاده شده است ، که در زیر با تشریح نماد به توصیف آن خواهیم پرداخت …
دنباله را بخوانید

تصویر بالا که نمادی از آیین مهرمن است به شرح زیر می باشد :
۱ – ستون : به معنای پی ، پایه
۲ – قلم  :  نمادی از علم و دانش و آگاهی
۳ – ترازو : برابری ، عدالت
۴ – دست : دستانی به حالت نیایش بسوی پرودگار دانا و توانا
۵- قلب : نشان عشق و محبت ، دوستی ، علاقه
۶ – حلقه : نماد خانواده و زندگی
۷ – خورشید : به نشان از روشنی و حیاط ، زندگی
۸نقشه ایران : نشانگر خاک و سرزمین ایران

نماد مهرمن به معنای عشقی پاک که در پناه حق تعالی بر ستون علم و آگاهی صورت گرفته است و آغاز گر زندگی است ، که خانواده و اتحاد رکن نهایی آن است .
چند نکته :حلقه : در اینجا نمادی از خانواده است . زن و مرد و فرزند . دو حلقه اول که نمادی از مرد و زن است در کنار هم گره خورده اند و به جاودانگی از آنها ید شده است و حلقه سوم که حلقه نمیه باز است نشان فرزندی است که روزی از خانواده جدا خواهد شد و بسوی سرنوشت خویش پیش خواهد رفت .ترازو : در اینجا نشانه ای از برابری است .عشقی که همواره تعادل و تعامل دو طرفه را می طلبد . رابطه ای که بدون تعادل و برابری صورت گیرد همواره دست خوش آشوب ها و جنجال های عامیانه می گردد.دست : در اینجا دست هایی به نماد نیایش به درگاه پروردگار حق تعالی بالا رفته اند که یادآور این باشند که هیچ عشقی بدون شاکر بودن به درگاه و یاد او به ثمر نخواهد نشست . عشقی که همواره با ایمان و تقوا آغاز شود با ضمانت او هم جاودانه خواهد ماند .قلم : همواره اندیشمندان و بزرگان بر این باور بوده اند که تصمیماتی که آگاهانه و عاقلانه انجام می شوند نتیجه بهتری خواهند داشت . عشق توان بی حد و مرز احساس است که اگر آگاهانه با آن برخورد نکنیم همچون اسبی سرکش ما را به زمین خواهد زد و سالها تاسف و سرشکستگی به دنبال خواهد داشت .خلاصه :نکته های بالا همیشه از سوی بزرگان دینی و اندیشمندان علمی ذکر و مکررا تکرار شده است .گاه پند گرفته اند و گاه ساده گذشتند . با آگاهی به ۵ اصل مهرمن که شامل ( دانایی،برابری،ایمان به خدا ،عشق و اتحاد ) است می توان همواره با امید به سوی عشقی جاودان پیش رفت .و در آخر ….
من یک ایرانی هستم با اعتقاد به ۵ اصل مهرمن و بر این باورم عشقی جاودان همواره در کمین من است که مرا جاودانه سازد . من از هر قوم با هر اعتقاد مذهبی که باشم از خاک ایرانم ، از دروغ و نفاق و تفرقه بیزارم  .

به سرسبزی دشت هایت ،  به سفیدی صلح و دوستیت  و به سرخی قلب عاشقانت …

ای ایران من

 

]]>
http://mehrman.ir/main/194/namade-aein-mehrman/feed 0
تلفظ صحیح ♥ مهرمن ♥ http://mehrman.ir/main/167/mehrman-pronunciation http://mehrman.ir/main/167/mehrman-pronunciation#comments Thu, 20 Aug 2009 06:43:58 +0000 مهرمن http://mehrman.ir/blog/167/%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%b8-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%e2%99%a5-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d9%86-%e2%99%a5  

پس از گذشت سالها هنوز واؤه مهرمن برای دوستان زیادی تازگی دارد به گونه در معنا و تلفظ آن دچار اشتباه می شوند . در واژگان و دستور زبان و ادبیات زبان شیرین فارسی گاه جابجایی در تعداد نقطه یا علامات معانی آن را به کلب تغیر می دهد و پیش می آید کلماتی که معنای زیبائی دارند آما با تلفظ خطا معنایی بد به خود می گیرند .

به گفته کارشناسان رابطه عمیقی میان گفتار ، شنیدار و نوشتار وجود دارد به طوری که اگر در ضمیر ناخداگاه کلمه ای به اشتباه تلفظ شود به اشتباه نوشته یا شنیده می شود .

در ادبیات گفتاری نوع بیان کلمات بسیار مهم است بطوری که ۱ کلمه را می توان به حالات مختلفی همچون خشم ، شادی ، عم و غیره …. بیان کرد که هر کدام اثر مطلوب یا نامطلوب خود را بر مخاطب می گذارد .

در اینجا کلمه ای همچون مهرمن که معنا و مفهوم عمیقی در خود نهفته دارد گاه به خطا و مکررات اشتباه نوشته یا بیان می شود . دوستان در صورت تمایل به دانستن معنای لغوی مهرمن به اینجا مراجعه کنند .

به خلاصه مهرمن یک واژه کامل است نه جدا و منفک

ِِّhttp://www.img98.com/images/6cye2nvyo4boerfhesk9.jpg

مهرمن : نماد عشق و دوستی یک ایرانی

مهر من : نماد مهر و محبت شخصی در ضمیر من


به امید روزی که هر ایرانی مهرمنی جاودانه باشد

]]>
http://mehrman.ir/main/167/mehrman-pronunciation/feed 0
شرکت در طرح بزرگ مهرمن (دعوت به همکاری ) http://mehrman.ir/main/148/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d9%86 http://mehrman.ir/main/148/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d9%86#comments Mon, 20 Jul 2009 09:32:49 +0000 مهرمن http://mehrman.ir/blog/148/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c

 

با سلام به تمامی دوستان و بازدی کنندگان مهرمن

خیلی از دوستان و بازدیکنندگان به کمی توجه به تصاویر پس زمینه و لوگوها به ماهیت مهرمن پی برده اند و اما دسته ای از دوستان که عجولند و کمتر توجهی به حاشیه های اطراف می کنند می تواند اطلاعات بیشتر را از سایت یا کلوب مهرمن دریافت کنند .

Http://mehrman.ir    http://mehrman.ir/cloob 

                  مهرمن به عنوان نمادی از عشق و دوستی ایرانیان کار خود از سال ۸۶ بر پایه داستان مهرمن که نمادی از اولین عشق بر روی زمین است و در تمامی داستان ها و اسطوره ها به نوعی از آن یاد شده است بنا گردید .

جشن نماد مهرمن در تاریخ ۲۹ بهمن هر ساله برگزار می گردد .که طی آن تمامی آداب و نماد های این روز در حال طراحی می باشد.

در اینجا از تمامی دوستان ، عزیزان و علاقمندان دعوت به عمل می آید .

ایرانی برخیز …..
شرایط و موارد همکاری :
 
* مهرمن نهادی ملی فرهنگی بوده و هیچگونه وابستگی سیاسی ، قومی ، مذهبی نداشته و نخواهد داشت .
* در آئین مهرمن اعتقادات مذهبی شخصی بوده و صرفا ملیت او مورد تایید می باشد .
* تمامی دوستان و عزیزانی که ما را در این طرح همراهی می کنند زحماتشان در تاریخ مهرمن ثبت خواهد گردید .
* شرکت در این طرح سود مادی نداشته اما وجود اعضا و همکاری ، همیاری های را به دنبال خواهد داشت .

موارد همکاری ..
* از تمامی طراحان ، متخصصان و صاحب نظران دعوت به عمل می آید .
* با توجه به حجم بالای ، گنجایش طرح هر ایرانی می تواند قطره از این دریای عظیم باشد
* قسمتی از طرایحی و شخصیت سازی های این طرح انجام شده است ، اما همچنان هر شخص می تواند با الگو گیری از این موضوع طراحی شخصی به عمل آورد .
* تمامی طراحی و برنامه ریزیها بر مبنای زبان شیرین فارسی به همراه فونتهای زیبای فارسی شکل می گیرید.

برنامه های آینده …

* در برنامه های آینده طرح مهرمن مراحل ساخت هدایا از جمله زیور آلات ، کارت پستال ، عروسک ها که تمامی آنها با کیفیت طراحی بالا و روحیات ملی ایرانی ساخته خواهد شد .

توجه مهرمنانه ::

گاه بعضی از دوستان کم لطفی کرده و مراحل طرح را پوچ بی اٍثر شمارند و نتایج آن را بی حاصل … و مسائل را موضوعات سیاسی و اجتماعی گره می زنند .
در تمامی قوانین و ادیان تکید بر مهر و مهرورزی شده است .اگر ما با تکیه بر ایمان قلبی و تصمیمات صحیح قدم برداریم و پروردگار بی همتارا پشتیبان قرار دهیم هیچگاه دلسرد نخواهیم شد و به نتیجه دلخواه خواهیم رسید .

کلام آخر :

به عنوان یک ایرانی با قدمت تاریخ عظیم و با شکوه باید تمامی مراحل تاریخ را با بدی و خوبی هایش بپذیریم و خوب های آن را بیاد بیاوریم و نگاه داریم .نمی توان همبستگی را در قسمتی از تاریخ برگزید و آن را نماد کل شکوه ایران قرار داد . ما قدم برداشتیم و می خواهیم دوستانمان کنار و همراهمان باشند و مارا در این طرح عظیم همراهی کنند
دوستان عزیز مهرمن تنها یه سایت و حظور اینترنتی نیست سایت مهرمن و کلوب جهت اطلاع رسانی بوده و نیز دریافت نظرات شما دوستان عزیز

.

 

از تمامی دوستانی که این مطلب را می خوانند درخواست می کنم داغ کنند تا دوستان علاقمند ما را همراهی کنند
نظرات ، پیشنهادات و انتقادات یادتون نره

به امید روزی که هر ایرانی مهرمنی جاودانه باشد
http://mehrman.ir/images/Mehrman_heart_fire.gif
گالری تصاویر مهرمن   |  سایت رسمی مهرمن   |   دیکشنری آنلاین  

 

]]>
http://mehrman.ir/main/148/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d9%86/feed 0
لوگوی موج مهرمن http://mehrman.ir/main/143/logo-mehrman-moj http://mehrman.ir/main/143/logo-mehrman-moj#comments Sun, 12 Jul 2009 13:46:52 +0000 مهرمن http://mehrman.ir/blog/143/%d9%84%d9%88%da%af%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%ac-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d9%86

نام : لوگوی موج مهرمن

 SAFIIR طراح : سفیر

تاریخ طراحی : ۱۳۸۸/۳/۲۷

]]>
http://mehrman.ir/main/143/logo-mehrman-moj/feed 0